Poetic Stand este o platformă culturală independentă destinată poeziei.

Conținut:

– interviuri cu autori români și internaționali;
– eseuri și note de lectură;
– grupaje din creația poeților clasici și contemporani, însoțite de scurte repere critice și biografice;
– texte într-o „primă lectură”;
– portrete de autor.

Promovăm poeme noi, încă nepublicate în volume individuale sau colective, împreună cu o scurtă biografie a autorului și câteva răspunsuri la întrebările pe care i le adresăm. Selecția autorilor și textelor alese spre publicare aparține editorilor Poetic Stand.

ISSN 2668-9561
ISSN-L 2668-9561

Publicist; Editor-coordonator

Redactor-șef al revistei „Poesis internațional” (din 2010) și al Casei de editură Max Blecher (2010) și vicepreședinte al PEN România (2019). A publicat șase volume de poezie (primul – „Păpușarul și alte insomnii” – în 2003, iar cel mai recent, antologia „Maeștrii unei arte muribunde. Poeme alese 2010-2017”, în 2017, reeditată un an mai târziu) și a tradus șase cărți de proză și patru de poezie (Kurt Vonnegut, JMG Le Clézio, Tahar Ben Jelloun, Philippe Claudel, Gheorghi Gospodinov, Gökçenur Ç. ș.a.). Ediții ale cărților sale au apărut în traducere în Austria (2012), Serbia (2015), Turcia (2015) și Bulgaria (2017). A editat și îngrijit mai multe antologii de poezie recentă și contemporană (generația războiului, Vasile Petre Fati, Andrei Bodiu, Constantin Abăluță, George Vasilievici).

Absolvent de teologie şi pasionat de literatură. A debutat cu volumul de poezie Patruzeci și unu. Eu, surdo – mutul (editura Tracus Arte, 2018), apărut în urma câștigării concursului de debut în poezie „Traian T. Coșovei”. A mai publicat poezie, cronică de carte, eseu literar și teologic în diverse reviste culturale printre care: Timpul (Iași), Convorbiri literare (Iași), Tribuna (Cluj), Urmuz (Câmpina), Revista Noua (Câmpina) și Poesis International (București).

Filolog; Pasiuni: literatura rusă și poezia contemporană

Poet și traducător literar. Autorul volumelor: „Șantier în rai” (2013), „winrar de tot” (2015), „cuticular” (2017) și „cuticulum vitae” (în limba maghiară, 2017).

AUTORI INVITAŢI:

Doctor în litere al Universităţii din Bucureşti. A publicat două volume de exegeză literară franceză (Gustave Flaubert – Miracolul absenţei, 2014, Materie şi violenţă la Lautréamont şi Apollinaire, 2018), un Dicţionar francez – român, român – francez de termeni de intelligence (2017) şi este coautor al unui Dicţionar de scriitori francezi (2012). A publicat în reviste universitare de specialitate articole despre Flaubert, Larbaud, Molière, Lautréamont, E. A. Poe, Gautier, Voltaire, Apollinaire, Maupassant.